Obsługa Dew

oferta

Obsługa
Dewelopera

 Zarządzanie nieruchomością

W zależności od potrzeb Dewelopera, możemy działać jako:

–  podwykonawca pracujący na zlecenie, 

–  bezpośredni Zarządca Powierzony,

Pod pojęciem Zarządzania Nieruchomością rozumiemy wykonywanie czynności wynikających z art.18 ust. 1 Ustawy o własności lokali, w tym m.in.: 

Zarządzanie przez Atlanti Nieruchomości obejmuje techniczne i operacyjne zarządzanie nieruchomością, zarządzanie parkingiem, gromadzenie i analiza danych, obsługę klientów, gospodarkę odpadami, zarządzanie energią, usługi finansowe, bezpieczeństwo i higienę pracy, zarządzanie kryzysami i przygotowanie planów wydatków długookresowych. Ponadto w ramach naszego wynagrodzenia za zarządzanie nieruchomością zapewniamy:

Wsparcie merytoryczne Dewelopera:

W ramach współpracy zapewniamy:

Zarządzanie reklamacjami

Zarządzanie reklamacjami, przy udziale firmy zarządzającej w największym stopniu sprawdza się w przypadku zarządu powierzonego. Taka forma pozwala na pośredniczenie zarządcy między deweloperem, a współwłaścicielami nie tylko przy zgłaszanych reklamacjach dotyczących wad w częściach wspólnych, ale także wad w indywidualnych lokalach. Przyjmowanie reklamacji od nabywców lokali odbywa się po uprzednim otrzymaniu od inwestora pełnomocnictwa do otrzymywania ich w imieniu dewelopera. Przyjmowane i uznawane są tylko i wyłącznie zgłoszenia doręczone na piśmie z podpisem osoby zgłaszającej. Otrzymane w taki sposób reklamacje w pierwszej kolejności weryfikowane są przez zarządcę. Deweloperowi przekazywane są wyłącznie reklamacje dotyczące wad budowlanych. Dostarczenie zgłoszeń reklamacyjnych do inwestora następuje w terminie maksymalnie trzech dni od daty ich złożenia przez nabywcę lokalu, a następnie kontrolowany jest termin konieczności przekazania odpowiedzi do 14 dnia od daty złożenia pisma lub uznania reklamacji.

Obsługę księgową

W ramach usługi proponujemy realizację wystawiania i przekazywania przyszłym właścicielom faktur dotyczących kosztów utrzymania nieruchomości wspólnej przez naszą firmę w imieniu dewelopera. Faktury mogą być wystawiane z ustaloną z księgowością dewelopera numeracją, zgodną z funkcjonującą w ramach firmy. Powyższe dokumenty wystawiane są w okresie od zaludnienia pierwszego lokalu do momentu powstania Wspólnoty Mieszkaniowej, tj. do momentu podpisania pierwszego aktu notarialnego. Po tym okresie właścicielom lokali przekazywane są zawiadomienia o wysokości opłat na utrzymanie nieruchomości wspólnej. Dodatkowo rekomendujemy tworzenie zaliczek na koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, związanej z lokalami pozostającymi w majątku dewelopera zawierające jedynie koszty utrzymania nieruchomości wspólnej, bez konieczności ponoszenia kosztów związanych z zaliczkami na media dostarczane do lokali.

Windykację należności

Realizujemy także prowadzenie windykacji należności od przyszłych właścicieli od początku rozpoczęcia współpracy. W ramach prowadzonych działań organizujemy czynności polegające na: telefonicznych i mailowych monitach konieczności dokonania wpłat, wystawianiu wezwań do zapłaty oraz ostatecznych wezwań do zapłaty. W przypadku znacznych zaległości powstałych pomimo przekazywanych wezwań do zapłaty, proponujemy skorzystać z usług zweryfikowanych Kancelarii Prawnych.

Zarządzanie lokalami i ich najmem:

Niniejsza usługa skierowana jest do Dewelopera i właścicieli chcących wynajmować lokale: opracowaniu zasad najmu indywidualnych lokali, poszukiwaniu najemców i negocjacji umów najmu, przygotowywaniu i przekazywaniu lokali w najem, comiesięcznym pobieraniu czynszu i regulowaniu zobowiązań, przekazywaniu dochodu z nieruchomości Właścicielom wraz z raportem miesięcznym, prowadzeniu działań windykacyjnych w razie takiej konieczności, nadzorze nad lokalami i dokonywaniu niezbędnych napraw.

Masz pytania lub jesteś zainteresowany współpracą napisz do nas na adres email:
biuro@atlanti.pl
przygotujemy specjalnie dla Ciebie szczegółową ofertę.

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Jeśli chcesz poznać szczegóły kliknij tutaj.